TO DO LIST – PROGRAMMERINGS OPPGAVE

Applikasjonsutvikling (høst 2020) – multimedieteknologi og design 

Link til oppgaven: https://lgtaskplanner.herokuapp.com

Dette var en skoleoppgave hvor vi kodet en to do list/task planner i JavaScript. Oppgaven gikk ut på å lage en database som ble koblet opp til klient og server delen. Gruppen valgte å legge til noe CSS, selv om dette ikke hadde noe å si i oppgaven. 

For å logge seg inn må man først lage en bruker. Her blir passordet kryptert og saltet, slik at passordet ditt er unikt. Når man har logget seg inn kan man lage lister med innhold, som man kan velge være private eller public. 
Det er også mulig å slette eller endre sine egne lister. 

Vi har også gjort slik at du alltid ser at du er logget inn, da vises brukernavnet. I tillegg kan du se hvilken bruker som har laget de forskjellige listene som er public.