MAGASINFORSIDE

Dette var en skoleoppgave i  faget Visuell design.
Multimediateknologi- og design UIA (2018).