Utforming av logo for Skjærgårdsmalerne til venstre. 

Utforming av logo for Rønning Maskinservice AS til høyre. 

© LISE TORP